4 / 10
Trwajmy przy chorym w postawie wdzięczności. Pamiętajmy, że opieka nad chorym członkiem rodziny to prawdziwy przywilej i zaszczyt. Towarzyszenie mu w chorobie jest wspaniałym dziełem miłosierdzia i okazją do wzrastania w łasce i miłości Boga.
+

© Shutterstock