8 / 10
Wejść głębiej w temat. Przyjąwszy rolę opiekuna warto poszukać informacji na temat kolejnych stadiów choroby, z jakimi nasz bliski będzie musiał się zmierzyć. Godna polecenia jest książka Koło życia autorstwa Elisabeth Kübler-Ross, amerykańskiej psychiatry szwajcarskiego pochodzenia, opisująca etapy, przez które przechodzi terminalnie chory pacjent, takie jak: zaprzeczenie, gniew, negocjacja, załamanie (depresja) i akceptacja, niekoniecznie we wspomnianej kolejności. Przedstawiony model analogicznie dotyczy osób doświadczających starty swoich bliskich.
+

© Shutterstock