2 / 8
Dotrzymuj słowa! W drodze do przedszkola jeszcze raz przypomnij dziecku, co się wydarzy – że zostanie w miejscu, gdzie są dzieci i sympatyczne panie i spędzi czas na zabawie. Wytłumacz, kiedy planujesz go odebrać – określ czas w sposób konkretny, zrozumiały np. po obiedzie, po podwieczorku. I koniecznie dotrzymaj słowa!
+