1 / 5
1. Mów w sposób „boski”, nigdy banalnie!
O Bogu nie można mówić jakby to była „super rzecz” lub coś trywialnego. O Nim należy mówić „na sposób boski”. Oto przykład. Gdy rozmawiamy z piękną osobą, po wyczerpaniu wszystkich banałów, można pokusić się o „możliwe pogłębienie” rozmowy, zaczynając od tematów działających na osobistą wrażliwość: „ta osoba jest piękna – jej piękno może być także wyrazem piękna jej duszy?”. Innymi słowy: nie wpadaj w banał. Z drugiej strony, nie mów w sposób bardzo zawikłany, abstrakcyjny, zdystansowany. Mówić o Bogu to „mówić o Kimś, kto mówi”, to „mówić o Słowie”: to mówić o „Kimś, kto się komunikuje”. Czyli jest to mówienie o „rozmowie duchowej”, która dotyka naszego serca i zaprasza nas do „rozmowy” z rzeczywistością większą i głębszą, ważniejszą, transcendentną, która nie mieści się całkowicie w słowach, lecz którą rozumiemy, gdyż dotyczy doświadczenia, jakie może być naszym udziałem.
+

© Shutterstock-Prostock-studio