2 / 5
2. Otwórz się i pokochaj swego rozmówcę.
Mówić o Bogu znaczy także kochać osobę, z którą o Bogu rozmawiamy, gdyż pozwalamy wybrzmieć nad tą osobą samemu Słowu dającemu życie, a więc Słowu, które nieskończenie pragnie tego, by ta osoba była. Autor przytacza przykład misjonarza w konfrontacji z jakimś człowiekiem o wrogim nastawieniu.  „Jeśli ja głoszę Słowo Boże – a Bóg jest Opatrznością – w takim razie sam Bóg stawia tę osobę na mojej drodze. Muszę ją szanować, nawet pomimo jej nieżyczliwej postawy. Muszę podziwiać piękno i godność jej istnienia”. To słowo Boga stwarza byt. To miłość Boga stwarza ludzi z nicości i tchnie w nich życie. Samo istnienie tej osoby ukazuje niepojętą tajemnicę bycia. I ta tajemnica zmusza nas do myślenia o znaczeniu, początku i sensie bytu.
+

© pixabay