4 / 5
4. Dawaj świadectwo o Bożym miłosierdziu i sam bądź miłosierny.
Ewangelizujący cierpi, widząc swą małość w porównaniu z Tym, o czym stara się mówić – jego usta są zbyt małe wobec Nieskończoności, jego serce zbyt wąskie wobec miłości Boga i konieczności kochania bez granic. Pomyśl, na przykład, o tajemnicy Trójcy Przenajświętszej: jeden Bóg, lecz w trzech osobach! Pomyśl o tajemnicy Wcielenia: ten człowiek, który połamał dla nas chleb to wieczyste Słowo. Jak więc mówić o Bogu wobec wszystkiego, co przekracza nasze zrozumienie? Można to robić poprzez świadectwo miłosierdzia. Na przykład, czy gdy spotykam kogoś w potrzebie, potrafię w takich okolicznościach ukazać Bożą miłość?
+

© By George Rudy | Shutterstock