3 / 12
Reprodukcja czarnobiałej fotografii 30-letniej Marii Cabrini z 1880 r.
Została stworzona na 50. rocznicę założenia szkoły w Nikaragui i 25. rocznicę kanonizacji s. Cabrini, która została patronką imigrantów.
+

© Missionary Sisters of the Sacred Heart of Jesus | Cabrini University Collection