9 / 12
Lista pasażerów, na której znajduje się s. Cabrini oraz s. Antonia i s. Maria. Siostry przybyły do Nowego Jorku na kilka tygodni przed katastrofą Titanica.
+

© Liberty Ellis Foundation