1 / 9
Prezbiter (najczęściej rektor seminarium): Czcigodny Ojcze, święta Matka, Kościół, prosi, abyś tych naszych braci wyświęcił na prezbiterów. Biskup: Czy wiesz, że są tego godni? Prezbiter odpowiada: Po zbadaniu opinii wiernych i po zasięgnięciu rady osób odpowiedzialnych za ich przygotowanie zaświadczam, że uznano ich za godnych święceń. Biskup: Z pomocą Pana Boga i naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, wybieramy tych naszych braci do stanu prezbiteratu. Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.
+

© Kamil Szumotalski/ALETEIA