2 / 9
Następnie kandydaci są pytani o wolę pełnienia urzędu posługiwania kapłańskiego w stopniu prezbitera, pilnej i mądrej posługi słowa, wykładania prawdy katolickiej wiary, pobożnego i z wiarą sprawowanych misteriów Chrystusa, a zwłaszcza Eucharystii i sakramentu pokuty, nieustannej modlitwy o Boże miłosierdzie dla powierzonego ludu, jednoczenia się z Chrystusem i poświęcania się Bogu dla zbawienia ludzi. Następnie kandydaci podchodzą do biskupa i wkładając dłonie w jego ręce, składają przyrzeczenia czci i posłuszeństwa biskupowi i jego następcom.
+

© Fr Lawrence Lew OP/Flickr