4 / 9
Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu. Następuje nałożenie rąk i modlitwa święceń prezbiteratu. Każdy z wybranych na prezbitera podchodzi do Biskupa i klęka przed nim. Biskup kładzie każdemu ręce na głowę, nic nie mówiąc.
+

© Kamil Szumotalski/ALETEIA