5 / 9
Po modlitwie święceń wszyscy siadają. Kapłani nakładają wyświęconym stułę na sposób właściwy prezbiterom oraz ornat.
+

© Fr Lawrence Lew OP/Flickr