7 / 9
Po tym obrzędzie wierni przynoszą chleb oraz wino z wodą, przeznaczone do mszy świętej. Diakon przyjmuje te dary i przynosi Biskupowi, który je wręcza każdemu z nowo wyświęconych prezbiterów, klęczącemu przed nim, i mówi: Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać, i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego krzyża.
+

© Kamil Szumotalski/ALETEIA