8 / 9
Biskup obejmuje każdego z wyświęconych prezbiterów i udziela mu pocałunku pokoju, mówiąc: Pokój z tobą. Wyświęcony odpowiada: I z duchem twoim. Niektórzy z obecnych kapłanów przez pocałunek mogą wyrazić swoje zjednoczenie z nowo wyświeconymi w stanie prezbiteratu. Mszę świętą sprawuje się dalej jak zwykle.
+

© Kamil Szumotalski/ALETEIA