Aleteia.pl - pozytywna strona Internetu w Twojej skrzynce e-mail

Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

1/9
Prezbiter (najczęściej rektor seminarium): Czcigodny Ojcze, święta Matka, Kościół, prosi, abyś tych naszych braci wyświęcił na prezbiterów. Biskup: Czy wiesz, że są tego godni? Prezbiter odpowiada: Po zbadaniu opinii wiernych i po zasięgnięciu rady osób odpowiedzialnych za ich przygotowanie zaświadczam, że uznano ich za godnych święceń. Biskup: Z pomocą Pana Boga i naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, wybieramy tych naszych braci do stanu prezbiteratu. Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.
2/9
Następnie kandydaci są pytani o wolę pełnienia urzędu posługiwania kapłańskiego w stopniu prezbitera, pilnej i mądrej posługi słowa, wykładania prawdy katolickiej wiary, pobożnego i z wiarą sprawowanych misteriów Chrystusa, a zwłaszcza Eucharystii i sakramentu pokuty, nieustannej modlitwy o Boże miłosierdzie dla powierzonego ludu, jednoczenia się z Chrystusem i poświęcania się Bogu dla zbawienia ludzi. Następnie kandydaci podchodzą do biskupa i wkładając dłonie w jego ręce, składają przyrzeczenia czci i posłuszeństwa biskupowi i jego następcom.
3/9
Błagajmy, najmilsi, Boga Ojca wszechmogącego, aby hojnie udzielił łaski swojego błogosławieństwa tym sługom, których wybrał do świętego stanu prezbiteratu. Wybrani padają na twarz. Rozpoczyna się śpiew litanii.
4/9
Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu. Następuje nałożenie rąk i modlitwa święceń prezbiteratu. Każdy z wybranych na prezbitera podchodzi do Biskupa i klęka przed nim. Biskup kładzie każdemu ręce na głowę, nic nie mówiąc.
5/9
Po modlitwie święceń wszyscy siadają. Kapłani nakładają wyświęconym stułę na sposób właściwy prezbiterom oraz ornat.
6/9
Następnie każdy z wyświęconych klęka przed Biskupem, który namaszcza mu dłonie świętym krzyżmem, mówiąc: Nasz Pan, Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu Ofiarę.
7/9
Po tym obrzędzie wierni przynoszą chleb oraz wino z wodą, przeznaczone do Mszy świętej. Diakon przyjmuje te dary i przynosi Biskupowi, który je wręcza każdemu z nowo wyświęconych prezbiterów, klęczącemu przed nim, i mówi: Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać, i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego krzyża.
8/9
Biskup obejmuje każdego z wyświęconych prezbiterów i udziela mu pocałunku pokoju, mówiąc: Pokój z tobą. Wyświęcony odpowiada: I z duchem twoim. Niektórzy z obecnych kapłanów przez pocałunek mogą wyrazić swoje zjednoczenie z nowo wyświeconymi w stanie prezbiteratu. Mszę świętą sprawuje się dalej jak zwykle.
9/9
Dzień po święceniach neoprezbiter (czyli nowo wyświęcony ksiądz) odprawia swoją pierwszą mszę świętą w rodzinnej parafii. To tak zwana „prymicja”, na zakończenie której, ksiądz osobiście nakłada ręce z błogosławieństwem prymicyjnym na głowę każdego chętnego. Warto wiedzieć, że z błogosławieństwem prymicyjnym wiąże się łaska odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.