4 / 5
Już niedługo miałam zrozumieć z czego wynika przygotowanie tego rodzaju procesji.
Otóż pieniądze to datki od osób, które nie wykazały się w kwestii pieczenia, a tradycyjne, pieczone podkowy przeznaczone są na licytację, która odbywa się po zakończeniu uroczystości.
+