1 / 12
Obraz Jeana II Restouta z 1732 roku oddaje dobitnie wydarzenia z wieczernika: Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. Widzimy uczniów, apsotołów, ewangelistów jakby porażonych tym, co się właśnie dzieje, jedynie Maryja – centralna postać obrazu zdaje się przyjmować Ducha Świętego ze spokojem i zrozumieniem całej sytuacji. [Luwr, Paryż]
+

© Wikipedia | Domena publiczna