11 / 12
Maryja na ikonie Zesłania Ducha Świętego zawsze występuje w postaci orantki, to znaczy modlącej się. Jej otwarte i wzniesione dłonie wskazują na oczekiwanie na przyjście Ducha Świętego. Ikona rosyjska z XIX w.
+

© Domena publiczna