12 / 12
Większość dawnych ikon ma zmienioną pod wpływem czasu kolorystykę, można jednak w nich dostrzec obecność koloru zielonego, który w liturgii prawosławnej jest kolorem Ducha Świętego. Natomiast czerwień widoczna na szatach i płomieniach symbolizuje miłość Boga.
+

© Domena publiczna