2 / 12
Anthony van Dyck także przedstawił popularny w kościele zachodnim wariant sceny Zesłania, w której obok apostołów i ewangelistów uczestniczy także Maryja oraz inne kobiety. Podstawą do takiej interpretacji wydarzenia był fragment z Dziejów Apostolskich, który relacjonuje ich obecność w czasie modlitw: Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego. (Dz 1, 14.) [Sanssouci Picture Gallery, Potsdam, Germany]
+

© Wikipedia | Domena publiczna