7 / 12
Bardzo ciekawym przedstawieniem Zesłania Ducha Świętego są ikony, jak np. ta z XV wieku. Uczniowie siedzą w półokręgu, którego zwieńczeniem jest pusty tron mający podwójne znaczenie – jest oczekiwaniem na powtórne przyjście Chrystusa, ale także wskazaniem do nieustannego poszukiwania Go w swoim życiu. [Muzeum Bizantyjskie, Ateny]
+

© Domena publiczna