3 / 10
2 czerwca 1980
To w 1980 roku w siedzibie UNESCO Jan Paweł II wygłasza jedno z najznakomitszych przemówień w powojennej historii. Stając w obronie wolności narodów i ich kultur, doszczętnie rozbraja marksistowsko-leninowską ideologię. Na koniec jeszcze dobitniej apeluje: „Podchodźcie prawidłowo do spraw, którym służycie”. Tą bronią obnaża całkowicie panujący we Wschodniej Europie socrealizm, wypowiadając przy tej okazji wojnę komunizmowi: „Strzeżcie […] tej podstawowej suwerenności, którą każdy naród posiada dzięki swej kulturze. […] Nie dopuszczajcie, aby ta podstawowa suwerenność stawała się łupem jakichkolwiek interesów politycznych czy ekonomicznych. Nie dopuszczajcie, aby padła ofiarą różnego rodzaju totalitaryzmów, różnego rodzaju imperializmów czy hegemonii, dla których człowiek liczy się tylko jako przedmiot dominacji, a nie jako podmiot własnego człowieczego bytowania”.
+

© CPP I CIRIC