4 / 10
31 sierpnia 1980
Obrót, jaki przybiera sytuacja w Gdańsku w związku ze strajkami stoczniowców rok później jest bezpośrednią przyczyną nadzwyczajnej wizyty Jana Pawła II w Polsce. Żaden ruch opozycyjny nigdy wcześniej nie inspiruje się osobą papieża, czyli zasadniczo Ewangelią. I oto w sierpniu 1980 roku strajkujący zawieszają portret Jana Pawła II na bramie stoczni im. Lenina w Gdańsku. Każdy dzień swojej walki zaczynają mszą świętą, modlą się otwarcie do Maryi, a swój związek zawodowy chrzczą mianem Solidarność. Tak wyglądają narodziny pierwszego niezależnego ruchu w bloku wschodnim, który zrzesza 10 milionów Polaków. Za wisienkę na torcie można uznać fakt retransmisji w publicznej telewizji mszy świętej z okazji podpisania w Gdańsku porozumień sierpniowych. To prawdziwy precedens w kraju Układu Warszawskiego.
+

©Jan Palik/FOTONOVA