5 / 10
15 stycznia 1981
Jan Paweł II otwarcie popiera Lecha Wałęsę. W styczniu 1981 w Watykanie bardzo życzliwie przyjmuje lidera ruchu Solidarność, a przy tym gorliwego katolika - Lecha Wałęsę. Przekonuje, że „ludzie pracy mają prawo do wolnego zrzeszania się” i że „działalność związków zawodowych nie ma charakteru politycznego”. Pod osłoną Stolicy Apostolskiej Lech Wałęsa wykorzystuje pobyt w Rzymie na rozmowy z przedstawicielami trzech głównych związków zawodowych funkcjonujących na terenie Włoch.
+

© Wojtek Laski/East News