6 / 10
13 grudnia 1981
Ku ogólnemu zaskoczeniu stojący na czele państwa generał Jaruzelski ogłasza w Polsce stan wojenny 13 grudnia 1981 roku: 6 000 związkowców zostaje zatrzymanych, Solidarność rozwiązana, a jej przywódca, Lech Wałęsa osadzony w więzieniu. Jan Paweł II natychmiast spieszy z pomocą. Jako głowa Państwa Watykańskiego od razu podejmuje pertraktacje dyplomatyczne o światowym zasięgu. Jego głównym rozmówcą jest amerykański prezydent Ronald Reagan. Poza wyrazami wsparcia, jakie podczas środowych audiencji generalnych kieruje po polsku z placu św. Piotra, papież zwraca się z prośbą do mediów, aby te towarzyszyły mu w jego misji, na wzór Radia Watykańskiego, które emituje papieskie przemówienia w 16 językach krajów wschodnioeuropejskich.
+