8 / 10
12 czerwca 1987
W trakcie swojej trzeciej pielgrzymki do Polski Jan Paweł II spotyka się z młodzieżą w Gdańsku. Podczas mszy odprawianej w dzielnicy stoczni w otoczeniu milionów wiernych, wygłasza historyczny apel dotyczący przestrzegania porozumień sierpniowych.
+

© EAST NEWS