9 / 10
5 kwietnia 1989
Rosnący wpływ Kościoła i papieża Jana Pawła II, zastój gospodarczy i fala strajków na niespotykaną dotąd skalę skłaniają rząd komunistyczny do podjęcia negocjacji. Związek zawodowy Solidarność łączy siły z polskim Kościołem bezpośrednio wspieranym przez Jana Pawła II i doprowadza do obrad Okrągłego Stołu 5 kwietnia 1989 roku, które owocują perspektywą wolnych wyborów. Odbywają się one w czerwcu, dając miażdżące zwycięstwo Solidarności. Tadeusz Mazowiecki staje na czele rządu. Mur Berliński otrzymuje kolejny cios, aby ostatecznie runąć kilka tygodni później...
+

© Wojtek Laski/East News