1 / 9
Ustal cele i priorytety
„Pilnuj porządku, a porządek przypilnuje ciebie” – św. Augustyn z Hippony. Wyznacz sobie cele na dzień, na tydzień, na rok i na całe życie. Zmierzaj do nich w uporządkowany sposób, a jeśli widzisz, że ich nie osiągasz, przeanalizuj sytuację i albo dostosuj swoje podejście, albo wyznacz nowe, może bardziej realistyczne cele.
+

© Shutterstock