7 / 9
Bądź wspaniałomyślny wobec innych
„Doskonała miłość ma tę siłę: zapominamy o własnym szczęściu, aby uszczęśliwić tych, których kochamy” – św. Teresa z Avila. Kiedy mniej myślimy o sobie, a bardziej o ludziach wokół nas, to skłania nas to do działania i pomaga nam przezwyciężać własne lenistwo.
+

© Shutterstock