2 / 14
„Każdy obraz jest podróżą do sekretnego portu”.
+

© Wikipedia PD