5 / 14
Donatello, rzeźbiarz włoski, 1386–1466
+

© Wikipedia CC by 2.5