3 / 9
Pryma
Po kilku godzinach od laudesów zdarza się, że także już po śniadaniu i mszy świętej mnisi wracają na kolejną modlitwę do kaplicy (zazwyczaj w okolicach godziny 8.00). Nazwa pochodzi od rzymskiego podziału dnia, kiedy dzielono go na 12 godzin. Pryma była więc pierwszą godziną dnia.
+

© Patrice THEBAULT / CIRIC