5 / 9
Seksta
Po kolejnych godzinach pracy mnisi zbierają się około południa na kolejną modlitwę. Po niej najczęściej zakonnicy jedzą obiad.
+

© Shutterstock