11 / 16
Serafin i dwóch Cherubinów. Jak pisał Pseudo-Dionizy Areopagita Serafini „są najdoskonalsi i w pierwszej kolejności otrzymują Boże światło. Posiadają największą moc, pałają miłością, „płoną” ogniem miłości, napełniając żarem niżej postawione od siebie anioły”. Dlatego są przedstawiani w kolorze czerwonym. Cherubini zaś - w niebieskim, kolorze mającym odzwierciedlać mądrość, ponieważ jak pisał Pseudo-Dionizy „są pełni wiedzy Bożej, rozlewają mądrość na niższe byty”.
+