12 / 16
Anioł przy pustym grobie. To on przekazał wiadomość Marii Magdalenie i Marii, matce Jakuba oraz Salome, że Jezus powstał z martwych. Tak jak podaje Ewangelia, jest ubrany w białą szatę i przypomina wyglądem mężczyznę. (Por Mk 16, 1-7).
+