13 / 16
I jeszcze aniołowie oddający chwałę Bogu anioł wg Melozzo da Forliego: grający na lutni…
+