4 / 16
Archanioł Michał wg Giudo Reniego. Mika'el oznacza „któż jak Bóg”. O jego waleczności mówi św. Juda w Liście do judeochrześcijan w I w.: „Gdy zaś archanioł Michał tocząc rozprawę z diabłem spierał się o ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić wyroku bluźnierczego, ale powiedział: «Pan niech cię skarci!”, natomiast scena którą widzimy jest ilustracją fragmentu Apokalipsy: „I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem”. [Kościół Santa Maria della Concezzione, Rzym 1636]
+