6 / 16
Jedna z najpiękniejszych ikon prawosławnych przedstawiających archanioła Gabriela. XII w. [Monastyr św. Katarzyny, Góra Synaj]
+