20 / 27
Wietnam
Zgodnie z wietnamską tradycją zaręczyny pary były czymś o wiele ważniejszym niż intymna obietnica zaskoczonej propozycją kobiety. Klucz stanowiła zgoda rodzin. W wielu przypadkach małżeństwo nie mogło zostać zawarte z powodu braku błogosławieństwa obu rodzin.
+