21 / 27
Japonia
Narzeczeni mogli zostać uznani za zaręczonych dopiero po ceremonii „yunio”, w której musiały uczestniczyć rodziny obojga młodych; wówczas następowała wymiana dziewięciu symbolicznych podarunków zawiniętych w ryżowy papier. Każdy podarunek symbolizował szczególne uczucia i dobre życzenia dla narzeczonych – długiego życia, bogactwa czy zdrowych dzieci.
+