5 / 27
Kolumbia
Było w zwyczaju, aby ceremonia prośby o rękę miała miejsce w domu rodziców dziewczyny, którzy także byli gospodarzami zaślubin. Narzeczeni organizowali obiad, aby wtedy ogłosić swoją decyzję, a rodzice obojga młodych czekali na przybycie swych dzieci. Zazwyczaj narzeczony ofiarowywał przyszłej teściowej bukiet kwiatów, a przyszłemu teściowi butelkę wina lub whisky. Po obiedzie lub kolacji, gdy uwaga wszystkich była skierowana na młodych, narzeczony ogłaszał ich zaręczyny i w pozycji stojącej prosił rodziców dziewczyny o jej rękę.
+