6 / 27
Argentyna
Narzeczony wysyłał swojego„ambasadora” po to, by ten wystosował oficjalną prośbę o narzeczoną. Takim „ambasadorem” mógł być jeden z rodziców, krewny lub przyjaciel. Prośba miała zazwyczaj formę werbalną i była skierowana do osoby, która w danym momencie sprawowała pieczę nad dziewczyną: do jej ojca, matki, opiekuna, brata lub starszej siostry. Jeśli dziewczyna się zgadzała, było w zwyczaju organizowanie następnie w kościele ceremonii religijnej z księdzem błogosławiącym pierścionki i rodzinnym obiadem przypieczętowującym zaręczyny. Oboje otrzymywali pierścionek.
+