2 / 10
Dalszy ciąg prac nad tkankami
Zacieniowane obszary wskazują te miejsca, w których znajdują się grubsze tkanki miękkie.
+

© ATOR - CC4