4 / 10
Miniaturowa rzeźba
Kiedy mięśnie są na miejscu, wykonywana jest miniaturowa rzeźba twarzy, z użyciem znaczników mięśni i tkanek miękkich jako punktów odniesienia.
+

© ATOR - CC4