2 / 3
„Wjazd Chrystusa do Brukseli” (1888)
Ensor pokazuje kontrast między pokorą Jezusa a hipokryzją XIX-wiecznych brukselskich polityków. To wyobrażenie artysty o tym, jak jego współobywatele zareagowaliby na przybycie Chrystusa. Zamiast kierować uwagę na Jezusie, tłum jest zajęty… obserwowaniem i byciem obserwowanym.
+

© James Ensor | Public Domain US