1 / 4
Maryja przeważnie jest zwrócona ku aniołowi w modlitewnym geście. Widzimy to na obrazie Fra Angelica, który pokazuje, że dialog pomiędzy aniołem a przyszłą Bożą Rodzicielką był głębokim duchowym przeżyciem. Widzimy tu także niezwykłe wyobrażenie trynitarnej prawdy mówiącej o tym, kim jest Emmanuel w łonie Maryi. W poprzek malowidła przebiega snop światła wychodzący z Bożych dłoni ku brzuchowi Maryi. Uważny widz zobaczy też nad głową anioła gołębicę symbolizującą Ducha Świętego. Scenie zwiastowania towarzyszy scena wygnania z raju. Maryja jako nowa Ewa stała się przyczyną zrodzenia nowego Adama. Zwiastowanie było zatem początkiem odkupienia. Warto przy okazji zwrócić uwagę, że wykonawcą Bożej woli jest ten sam anioł – czy to przekazując dobra nowinę o Zbawicielu, czy będąc wykonawcą surowego wyroku.
+

© Fra Angelico, Zwiastowanie