4 / 4
Doskonałym zobrazowaniem tego faktu jest nawiązujące do obrazu Rossettiego dzieło Henry’ego Ossawy Tannera, amerykańskiego malarza tworzącego na przełomie XIX i XX w., gdzie Maryja jest wciąż siedzącą na łóżku przerażoną dziewczyną, ale anioł ukazany został już jako rozedrgany płomień. Czy mamy do czynienia z rozbudowaną sceną narracyjną, czy też z bardzo dyskretnym, kameralnym obrazem przedstawiającym zwiastowanie, to wszystkie te dzieła sztuki ukazują nam podstawową prawdę, że ziemska misja Zbawiciela zaczęła się od Maryjnego „fiat”. Że bez Jej zgody nie byłoby wcielenia.
+

© Henry Ossawa Tanner, Zwiastowanie