2 / 7
2. Wychowawca musi dążyć do tego, by być kochanym przez uczniów, jeśli chce zyskać ich szacunek Gdy mu się to uda, nieokazywanie pewnych oznak życzliwości już jest karą, która ożywia współzawodnictwo, odradza odwagę i nie degraduje. Każdy wychowawca musi sprawić, by go kochano, jeśli chce by się go bano. Osiągnie ten szczytny cel, jeśli jego słowa, a jeszcze bardziej jego czyny, będą świadczyć, że troszczy się wyłącznie o duchowe i doczesne dobro swoich uczniów.
+

© it.donbosco-torino.org/