3 / 7
3. Z wyjątkiem bardzo rzadkich przypadków karcenie i karanie nie powinno odbywać się publicznie, ale w cztery oczy i z dala od innych Powinniśmy zatem karcić dzieci z cierpliwością ojca. Nigdy, w miarę możliwości, nie karćmy publicznie, ale w cztery oczy albo jak mówią – in camera caritatis – nie w obecności innych. Jedynie w przypadku, gdy chcemy zapobiec lub zaradzić poważnemu skandalowi, pozwoliłbym na publiczne karcenie czy karanie.
+