5 / 7
5. Pedagog musi dopilnować, żeby przepisy dyscypliny i związane z nimi nagrody i kary zostały podane do wiadomości ucznia, tak by nikt nie mógł mieć wymówki, że nie wiedział, co zostało nakazane lub zakazane Innymi słowy, dzieci potrzebują granic i dobrze na nie reagują. Nikt nie czuje się pewnie, jeśli leci na oślep i zawsze wtedy upada.
+